מתוך האתר: אין זמן ולא חבל עליו אלא על מי שחושב בחבלים. אם היה זמן, היה ניתן לאגור אותו איכשהו או לתת אותו במתנה.

ראשי

 
1ב 2ב 3ב 4ב