מתוך האתר: להיות חיובי אין פירושו להיות עיוור. פירוש הדבר להיות נכון למצוא בכל תהליך ובכל מצב, בכל אדם, בכל מחשבה ובכל רגש את הנקודה הפועלת להטבה, ו'לעבוד' אתה. למבקשים להביא אל עולמם ואל המציאות הכוללת את הטוב המוחלט, זה האתגר בהא הידיעה.

ראשי