מתוך האתר: אפילו שקי אגרוף אינם שקי אגרוף, אבל לפחות הם מסכימים לשחק את משחק החבטות, אחרת הם באמת לא כלום.

ראשי

 
1ב 2ב 3ב 4ב