מתוך האתר: אם חייזר היה מביט בנו מהצד, בוודאי היה סבור שאנו מאמינים כי אם נעצור לרגע וניקח אוויר, בוודאי נפסיד משהו.

ראשי

 
1ב 2ב 3ב 4ב